Fanor och fanbärare vid begravningar

Krav och riktlinjer gällande fanor och fanbärare vid begravningar i Lomma med omnejd

Formella krav och riktlinjer gällande fanor och fanbärare vid begravningar, för organisationer eller föreningar som vill hedra den avlidne med fanvakt under begravningsceremonin.

 

Fanor och fanbärare

Vill organisation eller förening hedra den avlidne med fanvakt under begravningsceremonin måste de anhöriga (begravningsbyrån) kontaktas för ett godkännande.

De formella kraven och riktlinjerna följer här:

 

 • Organisationens egen fana är florbehängd och skall alltid vara tillsammans med den svenska fanan som ej får vara florbehängd eftersom det är förbehållet kungliga begravningar och statsbegravningar.

 

 • Den svenska fanan ska placeras till höger om kistan om man står med ryggen mot altaret. Föreningsfanor samt standar till vänster.

 

 • Fanbärare sänker fanan vid samma tillfällen som församlingen står upp, samt när representanter för fanbärarens organisation går fram till kistan för en sista hälsning.

 

 • Fanvakten skall alltid vara på plats i koret före de anhöriga/gäster kommer in.

 

 • Om kistan bärs in i procession eller de anhöriga går in sist, skall fanvakten, hålla fanan i ”Giv akt”.

 

 • I de fall kistan skall bäras in med fanvakten, går fanvakten med den svenska fanan först och föreningsfanan efter.

 

 • Vid mullpåkastning eller sänkning av kista i grav under begravningsceremonin sker en sänkning av fanan.

 

 • När processionsbärning av kistan till graven sker, även då det sker med begravningsbil, går fanvakten först med fanan i ”Giv akt”.

 

 • Vid graven står fanvakten vid gravens huvudända. Fanvakten är alltid kvar till sist vare sig det är vid graven eller i ceremonilokalen.

 

 • Flaggan hissas först i topp och halas sedan ner 1/3 av flaggstångens längd.

 

 • Vid begravningar av militär-personal finns ett speciellt regelverk för hur fanan, om den varit draperad över kistan, skall densamma vikas och överlämnas till anhöriga.

 

 • Ett annat sätt att hedra den avlidne är att arbetskamrater, föreningskamrater eller skolkamrater står i parad framme vid kistan.

 

Axelssons Begravningsbyrå Lomma - SBF logga

Vi är auktoriserade av Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF).

Getingevägen 1 - Huvudkontor
222 19 Lund
Vxl. 046-211 20 50
info@axelssons.se

Kajgatan 12 - Filial
234 40 Lomma
Tel. 040-41 40 80
lomma@axelssons.se

Juridisk Avdelning
222 19 Lund
Vxl. 046-211 20 50
juridik@axelssons.se

 

Öppettider

Helgfria vardagar

09.00 - 17.00

Öppettider

Helgfri Måndag-Torsdag

09.00 - 15.00

Öppettider

Helgfria vardagar

09.00 - 17.00

 


Google Recensioner
4.8
142 recensioner
×
js_loader